ในปัจจุบันเศรษฐกิจค่อนข้างตกต่ำ ทำให้ทุกคนขาดรายได้หลัก […]...